Wikia


Gravis

Gravis, leider van de Tractators.

De Gravis was de leider van de Tractators die de planeet Frontios bewoonden. De gravis was de enige zelfbewuste Tractator. Hij had mentale controle over de anderen.

De Gravis vertrouwde de vijfde Doctor, omdat hij gunstiger was dan de menselijke kolonisten van Frontios. De Gravis was machtiger en intelligenter dan de andere Tractators. Hij was in de val van de doctor gelopen door de TARDIS te repareren. Deze actie verzwakte hem ernstig. De dokter nam hem in de TARDIS mee, weg van Frontios. (TV: Frontios)


Na het verlaten van Frontios, werd de TARDIS omgeleid naar Queth, waar Gravis de doctor en zijn companions hielp om de verwoesting van de planeet te voorkomen. Nadien liet de dokter hem alleen achter op de onbewoonde, rotsachtige planeet Kolkokron. (PROSE: Life After Queth)

Later hielp hij de zesde Doctor om te voorkomen dat Stream een zwaartekrachtsmachine zou bouwen. (AUDIO: The Hollows of Time)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki