Wikia


De Ood was een groep mens-achtige wezens met tentakels onder hun gezicht. Ze maakten gebruik van drie hersenen:

  • Gewone hersenen in hun hoofd
  • Een externe lampachtige bal verbonden met een koord
  • Het zogenaamde 'Ood Brain', een gezamelijke hersenpartij waar alle Oods contact mee maakten door te zingen.

De Oods leefden in vrede tot de mensen hun ontdekten en hun als slaven onderwierpen. Ze vervingen de lampachtige hersens met een vertaalmachine en ze limiteerde de communicatie afkomstig van de Ood Brain, waardoor de Ood gewillig werden om te doen, wat hen opgedragen werd en waardoor ze niet meer alleen konden overleven.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki