Wikia


De zesde Doctor is de zesde incarnatie van de Time Lord bekend als de Doctor.

Hij werd gespeeld door Colin Baker

Incarnaties van de Doctor
Eerste Doctor - Tweede Doctor - Derde Doctor - Vierde Doctor - Vijfde Doctor - Zesde Doctor - Zevende Doctor - Achtste Doctor - War Doctor - Negende Doctor - Tiende Doctor - Elfde Doctor - Twaalfde Doctor - Dertiende Doctor